„MIŁOŚCIĄ OŻYWIENI SŁUŻCIE SOBIE WZAJEMNIE”

Gal 5, 13-14

Hospicjum domowe

Hospicjum Domowe Caritas obejmuje opieką chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, przebywających w swoich domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak też osierocenia.

Do Hospicjum Domowego Caritas kwalifikują się chorzy z zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową, wymagający systematycznej opieki, która koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej jakości życia.

Nasze Hospicjum finansowane jest z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego Caritas jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na opiekę hospicyjną – osoby opiekującej się nim. Zwykle obejmuje się opieką chorych, którym może być zapewniona opieka domowa w oparciu o pomoc najbliższych.

Do rejestracji chorego konieczne jest:

  • skierowanie od lekarza do hospicjum domowego,
  • dostępne kopie dokumentacji medycznej,
  • ubezpieczenie.

Hospicjum Domowe Caritas działa dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.
Opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny.

Opieka nad chorym

Opiekę nad chorym w domu sprawuje zespół pracowników medycznych (lekarz, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog). Lekarz odwiedza chorego dwa razy w miesiącu, pielęgniarki spotykają się z chorym częściej, w razie potrzeby nawet codziennie. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych i wyjaśniają sposób podawania leków.

Pomoc przez całą dobę

Chorzy objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę.

Opieka w Hospicjum Domowym Caritas realizowana jest w oparciu o podstawowe zasady opieki paliatywnej i hospicyjnej: poszanowanie autonomii (wolności wyboru) i godności osoby oraz dążenie do poprawy jakości życia przy akceptacji nieuchronności śmierci.

Przyjęcia chorych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w budynku Centrum

tel. 81 473 25 19