„LEPIEJ JEST ZAPALIĆ ŚWIECĘ, NIŻ PRZEKLINAĆ CIEMNOŚĆ”

św. Matka Teresa z Kalkuty

Wolontariat

Dorośli i młodzież chętni do dzielenia się dobrem i swoim czasem realizują się w Ośrodku Wolontariatu. Podejmujemy działania mające na celu niesienie pomocy potrzebującym. Organizujemy m.in. zbiórki żywności, kiermasze i loterie. Zebrane środki przekazujemy ubogim seniorom, chorym dzieciom czy rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Angażujemy się w pracę świetlicy dla dzieci, podejmujemy inicjatywy mające na celu pogłębianie więzów rodzinnych (festyny, pikniki, gry i zabawy rodzinne). Wspieramy działalność Szkolnych Kół Caritas w Krasnymstawie i okolicach, bierzemy udział w akcjach organizowanych przez Caritas Polska oraz przez naszą diecezjalną Caritas.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Działając wspólnie możemy być ogromnym wsparciem dla innych oraz dla siebie nawzajem.

Osoby chętne do rozpoczęcia przygody z wolontariatem Caritas zapraszamy w poniedziałki o godz. 16:00. Do zobaczenia!
Tel: 81 473 25 19