Od 15 lutego 2019 r. podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37 i PIT-38 sprawdzą swojego PIT-a na elektronicznym Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Co to oznacza w praktyce?

  1. Jak przekazac 1% podatku wybranej OPP w usludze Twoj e-PITPIT zostanie automatycznie i bezpłatnie przygotowany przez system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową (nie ma konieczności przygotowywania go samemu lub z pomocą np. biura księgowego);
  2. Twój e-PIT będzie dostępny dla Ciebie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.
  3. Na portalu, po zalogowaniu się w usłudze będzie czekał na Ciebie twój e-PIT. To system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej. OZNACZA TO W PRAKTYCE np. że jeżeli rok temu przekazałeś 1% na rzecz Caritas Archidiecezji Lubelskiej to system automatycznie wpisze KRS Caritas ponownie w tym roku, a jeżeli nie przekazałeś rok temu 1% na rzecz naszej organizacji, to aby to zmienić, będziesz musiał zalogować się do systemu i podać nasz nr KRS 0000204819; obok INSTRUKCJA JAK DOKŁADNIE TO ZROBIĆ;
  4. dla pozostałych podatników nie rozliczających się na za pomocą formularza PIT-37 i PIT-38 zasady rozliczenia nie ulegają zmianie, wciąż zatem można to zrobić w specjalnie przygotowanym dla nas programie do rozliczeń PIT (kliknij tu, aby z niego skorzystać).

Dla naszej organizacji, to bardzo istotna zmiana, wymagająca od nas wzmożonej akcji informacyjnej. Aby dalej skutecznie pomagać potrzebującym musimy dotrzeć z tą informacją do jak największej liczby podatników. Prosimy zatem o pomoc w rozpropagowaniu tej informacji.

Więcej o zmianach na stronach Ministerstwa Finansów oraz portalu Podatki.gov.pl – jak przekazać 1%.

Naszym celem tegorocznej kampanii 1% jest:

  • pozyskanie środków finansowych na rozbudowę Dziennego Ośrodka dla Osób Bezdomnych (więcej o Ośrodku przeczytasz tu).
  • poprawienie jakość życia podopiecznych Hospicjum Domowego (zwiększenie ilości wizyt lekarskich i pielęgniarskich).

 

PIT -37 i PIT – 38 dla kogo?

Najbardziej popularny, PIT-37 (dochody z tytułu umowy o pracę, umowę zlecenie i o dzieło) wybierają podatnicy rozliczający się m.in. pracę, zlecenia i zasiłki opodatkowane wg skali. Przeznaczony jest zatem dla podatników mających tylko przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników. PIT-37 to typowy formularz składany przez pracowników, zleceniobiorców i te osoby, którym zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (np. pracodawca czy zleceniodawca).

PIT-38 wybierają podatnicy do rozliczenia przychodów kapitałowych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się między innymi: odsetki od depozytów bankowych, lokat lub innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, przychody z obrotu papierami wartościowymi, jak również dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

No Comments

Leave a Comment