To zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Krasnystaw i skierowane do osób, które ukończyły 60 lat. W ramach tegorocznej, trzeciej edycji projektu realizowane są  pielgrzymki do Kodnia – Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej oraz do Hrubieszowa – Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej. Uczestnicy projektu zwiedzili również cerkiew św. Onufrego w Jabłecznej  i cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie. Poznali historię rodu Sapiehów, życie Gotów na ziemiach polskich i podziwiali malownicze, nadbużańskie krajobrazy.

Wyjazdy dla seniorów przyczyniają się do integracji grupy, ożywiają pozytywne nastawienie do życia w wieku emerytalnym. To często jedyna okazja do wyjście z osamotnienia, do wyjścia z domu, do odważnego budowania relacji między sobą.

Zapraszamy na kolejny wyjazd – 05.07.2018r. Kodeń

No Comments

Leave a Comment