W minioną niedzielę, paczki zebrane w ramach zbiórki „Paczka na Wołyń” zorganizowanej przez Centrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie pod honorowym patronatem Pani Teresy Hałas – Poseł na Sejm RP  trafiły do potrzebujących.

Ks. Krzysztof Orlicki, proboszcz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Kiwerce wraz z siostrami Terezjankami  składa serdeczne podziękowania organizatorom, wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli za przekazane dary. Trafiły one do polskich rodzin, a także do dzieci z rozbitych rodzin oraz domów dziecka będące pod opieką sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Łucku.

No Comments

Leave a Comment