Poszukujemy pracownika na stanowisku: PIELĘGNIARKA w Hospicjum Domowym w NZOZ w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie

-> praca dla pielęgniarki <-

Nasze wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziany kurs opieki paliatywnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokument potwierdzający wykształcenie/dyplom z aktualnym prawem wykonywania zawodu,
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dowóz do pacjenta.

Dodatkowe informacje:

 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 2. Oferta powinna zawierać wyżej wymienione dokumenty.
 3. Dokumenty aplikacyjne można składać pod adresem: ul. Szkolna 9a,22-300 Krasnystaw lub przesyłać drogą e-mailową na adres: krasnystaw@lublin.caritas.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 81 473 25 19, bądź w siedzibie Centrum.

No Comments

Leave a Comment