W naszym Ośrodku działa program fizjoterapii dla osób po przebytej chorobie Covid-19. Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i obejmuje: wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności pacjentów, poprawę tolerancji wysiłku fizycznego oraz zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem Covid -19. Rehabilitacja realizowana jest bez kolejki, na podstawie skierowania od lekarza POZ. Zapraszamy!

No Comments

Leave a Comment